Đ/c Lưu Thị Hồng Hạnh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Đ/c Lê Thị Mai - Phó Hiệu trưởng

Đ/c Lưu Thanh Thúy - Phó Hiệu trưởng